• medic
  • medic
  • medic
  • medic
  • medic

Tin Medic

BỔ SUNG PHẠM VI HÀNH NGHỀ CHUYÊN MÔN VÀO CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐÃ CẤP

Căn cứ vào Nghị định 155//NĐ-CP, Công văn 787/BYT-KCB 2021, Thông tư 21/2019/TT-BYT, Thông tư 43/2013/TT-BYT, Sở Y tế TP.HCM bắt đầu cho phép cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn các chuyên khoa vào Chứng chỉ Hành nghề (CCHN) của chuyên khoa đã cấp (cùng hệ Nội hay cùng hệ Ngoại) cho các Bác sĩ […]

BÁC SĨ HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN CẦN ĐƯỢC THẤU HIỂU

Kính gởi Quý Hội viên Liên Chi Hội Hành nghề Y Tư nhân TP.HCM (LCH HNYTN) và Quý Bác sĩ Hành nghề y tư nhân Nhằm mục đích nắm bắt được những nhu cầu thiết thực của các BS hành nghề y tư nhân cũng như những mong muốn kỳ vọng của các BS dành cho LCH HNYTN […]